Logo Universiteit Utrecht

Utrecht Data School

DEDA

Data Ethics Decision Aid (DEDA)

DEDA helpt data analisten, projectmanagers en beleidsmakers om ethische problemen in dataprojecten, datamanagement en databeleid te herkennen. DEDA is in nauwe samenwerking met data-analisten van de Gemeente Utrecht ontwikkeld. DEDA is een toolkit die helpt bij het in kaart brengen van ethische kwesties bij dataprojecten middels intiële brainstormsessie, bij het documenteren van het beraadslagingsproces en bij de bevordering van de verantwoording aan de diverse stakeholders en het publiek.

DEDA bestaat uit een worksheet voor brainstormsessies, een interactieve vragenlijst en een handleiding. Alle tools zijn gepubliceerd door de Utrecht Data School van de Universiteit Utrecht. Om het meeste uit DEDA te halen en om DEDA zo efficiënt mogelijk in uw organisationele processen te implementeren, raden we een workshop met één van onze data ethics consultants aan.
[Link Data Ethics Workshop]

DEDA is

  • een toolkit voor beraadslaging en documentatie
  • ontwikkeld vanuit het veld
  • in samenwerking met beoefenaars
  • ontworpen voor gebruikers

DEDA

  • bevordert verantwoordingsplicht
  • onderwijst gebruikers
  • communiceert problemen
  • ondersteund projectmanagement

Neem contact met ons op om meer over DEDA te leren; we plannen graag een presentatie of een workshop.

DEDA.downloads

DEDA.worksheet

Het DEDA worksheet is een grote poster (A0). Het zorgt voor beraadslagende discussies voor interdisciplinaire teams, stakeholders en projectmanagers. Het adresseert de diverese fases van een project en de verschillende ethische kwesties die mogelijk ontstaan. Het worksheet is ontworpen om teams in staat te stellen om opmerkingen of post-its te plaatsen.

Download DEDA.worksheet (A0, PDF)

DEDA.manual

De DEDA handleiding adresseert de verschillende fasen van een onderzoeksproject met een aantal vragen. De vragen betreffen ethische bezwaren en juridische aspecten.

DEDA.app (Interactieve vragenlijst)

De DEDA app gaat eveneens in op de verschillende fases van een dataproject middels individuele vragen. Afhankelijk van de antwoorden van de gebruiker, reageert DEDA met nieuwe vragen, belicht bezwaren en wijst naar actiepunten. Daarnaast legt het ook wijze waarop gebruikers ethische kwesties benaderen vast. Het resulterende rapport kan worden gebruikt om de ethische naleving van een dataproject te onderzoeken en/of worden gearchiveerd ter documentatie, transparantie en verantwoording.
[access DEDA.app]

Disclaimer

‘De Ethische Data Assistent’ is ontwikkeld door de Utrecht Data School en de Universiteit Utrecht in opdracht van de Gemeente Utrecht.
© Utrecht Data School, Utrecht

University 2017 DEDA – Versie 1.0 maart 2017

Voor updates kijk op:
www.dataschool.nl/deda

Noch de Universiteit Utrecht, noch de Utrecht Data School, noch de Gemeente Utrecht zijn aansprakelijk voor (mogelijke) schade in verband met, of voortkomend uit, het gebruik van materiaal of inhoud van de ‘De Ethische Data Assistent’.

Utrecht, 2017.

Terwijl DEDA wordt gebruikt leren we om het te verbeteren. Deze verbeteringen zullen in toekomstige versies worden geïmplementeerd. Wanneer u DEDA gebruikt en op- of aanmerkingen heeft aarzel dan niet om deze met ons te delen. U kunt daarvoor altijd mailen naar:
info@dataschool.nl