Data School

Workshop Goed Digitaal Bestuur

Auteurs: Fleur Stalenhoef, Jinke Oostvogel & Erna Ruijer

Op basis van de Code Goed Openbaar Digitaal Bestuur (CODIO) heeft de Datawerkplaats de workshop “Goed Digitaal Bestuur” ontwikkeld voor teams die graag concrete afspraken willen maken over hoe zij de principes en waarden van goed digitaal bestuur kunnen borgen in hun dagelijkse werkzaamheden en bewuster om kunnen gaan met de dilemma’s van de digitale transformatie.

De workshop Goed Digitaal Bestuur helpt teams in ongeveer 2,5 uur in zes stappen de belangrijke principes en waardes rondom goed digitaal bestuur te identificeren en acties te bedenken om deze te borgen. Het resultaat van de is een lijst concrete afspraken over de mogelijke verbetering van goed digitaal bestuur en een reflectie op goed digitaal bestuur in de organisatie.

Toelichting op onderstaande materialen is te vinden in de begeleidershandleiding. Voor vragen of opmerkingen over de workshop kunt u mailen naar: e.f.stalenhoef@uu.nl.

Materialen

Presentatie Begeleidershandleiding

Hand-outs

1. Uitleg principes en waarden

Hand-out 1A (Democratie) Hand-out 1B (Rechtstaat) Hand-out 1C (Bestuurskracht)

2. Invulformulieren acties

Hand-out 2A (Democratie) Hand-out 2B (Rechtstaat) Hand-out 2C (Bestuurskracht)

3. Uitleg acties

Hand-out 3

4. Actieplan

Hand-out 4A (Democratie) Hand-out 4B (Rechtstaat) Hand-out 4C (Bestuurskracht)

5. Een samenhangend actieplan (poster)

Hand-out 5

Deze materialen zijn ontwikkeld op basis van workshops bij de Provincie Utrecht, Provincie Zuid-Holland en Gemeente Amersfoort. Noch de Universiteit Utrecht, noch de Provincie Zuid-Holland, de Provincie Utrecht en de Gemeente Amersfoort zijn aansprakelijk voor (mogelijke) schade in verband met, of voortkomend uit, het gebruik van materiaal of inhoud van de ‘Workshop Goed Digitaal Bestuur’.

Feedback

Feedback form

Feedback