Data School

Data Ethics Awareness Test (DEAT)

Concept: David van den Berg

De DEAT is een survey waarmee de morele gevoeligheid ten opzichte van data praktijken binnen een organisatie gemeten kan worden. De DEAT doet dit door een viertal casussen voor te leggen aan respondenten en ze te vragen zo veel mogelijk verschillende morele kwesties op te noemen. Na het benoemen van morele kwesties in de verschillende casussen krijgen de respondenten enkele praktische vragen over hun data kennis/ervaring en bij binnen welke afdeling/domeinen zij werkzaam zijn.

Startdocument – Nulmeting data ethisch bewustzijn binnen (overheids-) organisaties

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! Contact NL
Sending
Feedback

Feedback form

Feedback