Logo Universiteit Utrecht

Utrecht Data School

Dankwoord

Het ontwikkelen van de De Ethische Data Assistent was niet mogelijk geweest zonder de steun, hulp en feedback van anderen. We willen onze dank betuigen aan Martin Jansen die het data gestuurde openbaar bestuur van de stad Utrecht begeleidt. Zonder zijn inzet voor verantwoordelijke data omgang zou DEDA niet zijn ontwikkeld. De input van data analisten en project managers was bij de ontwikkeling van DEDA van essentieel belang.

Wij willen Carolina Kaitjily, Floris Fonville, Geerte van Rije, Gregor van Raalte, Hans van Impelen, Linda Scheelbeek en Ling-Po Shih bedanken voor hun waardevolle feedback, hun informatieve bijdrage en hun bijdrage aan de focusgroepen. Het observeren en onderzoeken van daadwerkelijk datapraktijken van gemeentelijke data-analisten hebben DEDA geïnformeerd en gevormd.

Ook willen wij de studenten van het Applied Ethics programma van de Universiteit Utrecht bedanken; Aline Franzke, Luca van der Heide, Bas van der Kruk en Julius Bertasius. Daarnaast willen wij Gerwin van Schie, Iris Muis, Maranke Wieringa en Christl de Kloe bedanken voor de feedback en de editing van DEDA. Dank aan het hele team van de Utrecht Data School en dank aan de deelnemers van de ethiek workshop bij de Etmaal 2017 Conferentie aan de Tilburg Universiteit en dank aan de studenten van de RMA cursus.

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! Contact NL
Sending