Logo Utrecht University

Utrecht Data School

Dringende Dataverhalen

In dit boekje worden een aantal cases uiteengezet waarin ethische problemen in dataprojecten worden uitgelicht. Dit helpt de lezer om een gevoeligheid te ontwikkelen voor waarden die geschonden kunnen worden tijdens dataprojecten. Ook illustreren de voorbeelden de ethische knelpunten in projecten met betrekking tot data, modellen en algoritmen. De cases in dit boekje zijn op vier niveaus ingedeeld: ten eerste kan de datamanagement van dataprojecten niet op orde zijn, ten tweede kan er te weinig transparantie over het project zijn, ten derde kan er te makkelijk besluitvorming op basis van data worden gemaakt en ten vierde kan er sprake van belangenverstrengeling zijn in dataprojecten.

Do you have any questions or feedback? Please let us know! Contact EN
Feedback

Feedback form

Feedback