Logo Utrecht University

Utrecht Data School

Geen categorie

Gezocht: projectmanager Datawerkplaats

Deadline reageren: 9 juni 2019

 

Gezocht

De Utrecht Data School, onderdeel van Universiteit Utrecht, zoekt per 1 september 2019 een projectmanager voor 0,2 fte (1 dag in de week), voor de duur van 1,5 jaar. Uitbreiding naar 0,4 fte is mogelijk (2 dagen in de week). Een masterstudent heeft de voorkeur. Salaris is conform dat van een student-assistent.

 

Ben jij goed in het schakelen tussen verschillende partijen? Binnen dit project zul je werken met vier overheidsorganisaties en twee onderzoekers van verschillende departementen binnen Universiteit Utrecht. Je bent de spil tussen deze mensen en bent verantwoordelijk voor duidelijke communicatie zodat iedereen op de hoogte is. Je hebt regelmatig contact met de twee onderzoekers over de voortgang van het onderzoek, en denkt hierover mee.

 

Hou jij van strakke organisatie? Voor de Datawerkplaats organiseert de projectmanager regelmatig bijeenkomsten om de tussenproducten van het lopende onderzoek te bespreken. Deze bijeenkomsten kunnen plaatsvinden op het kantoor van één van de deelnemende overheidsorganisaties, of bij de Universiteit Utrecht. De projectmanager vindt een datum waarop alle partijen kunnen, regelt een locatie en catering, stelt de agenda op en zit de bijeenkomst voor.

 

Andere belangrijke kwaliteiten voor deze functie zijn:

  • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
  • Mogelijkheid om één dag per week aanwezig te zijn op het kantoor van Utrecht Data School, centrum Utrecht (Drift 13);
  • Sterke voorkeur gaat uit naar een (research) masterstudent die in het collegejaar 2019-2020 nog student is;
  • Interesse in de impact van technologie op de maatschappij en openbaar bestuur.

 

Interesse?

Mail naar iris@dataschool.nl met je CV en motivatie, voor 9 juni 2019.

 

Omschrijving

De Datawerkplaats is:

  • Een samenwerking tussen enerzijds lokale en regionale overheden en anderzijds universiteiten;
  • Met als doel toegepaste kennis te ontwikkelen over datapraktijken van overheden en in de publieke sector;
  • Opdat overheden op een effectieve en verantwoorde manier gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van nieuwe technologieën.
  • En ook sturing kunnen geven aan een samenleving waarin deze technologieën een steeds grotere rol spelen.

 

Betrokken partijen

Lokaal en regionaal bestuur: Gemeente Gouda, Gemeente Almere, Gemeente Woerden, Provincie Zuid-Holland

Universitaire partijen: Universiteit Utrecht in samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam

 

Inhoud onderzoeksproject

De snelle technologische veranderingen plaatsen lokaal en regionaal bestuur voor grote uitdagingen. Hoe kan de technologie effectief worden ingezet? Welke risico’s spelen daarin een rol? Welke competenties vraagt dit van de organisatie? Hoe kunnen overheden op een verantwoorde manier taken aanbesteden? Het beantwoorden van deze vragen vergt niet alleen een begrip van de technologie maar juist ook van de relatie tussen technologische dynamieken en de kenmerken van de publieke sector.

 

Daarom richt de Datawerkplaats zich op het experimenterend onderzoeken van datapraktijken in lokaal en regionaal bestuur met als doel om keuzes transparanter te maken en in dialoog de benodigde antwoorden te vinden.

 

Vanuit de samenwerking tussen lokale overheden, de provincie Zuid-Holland en de Universiteit Utrecht ontstaat een programma dat focust op twee hoofdlijnen: een lijn die zich richt op de vraag welke positie de overheid heeft in de informatiesamenleving (Besturen in de datapolis) en een lijn die het accent legt op de operationele capaciteiten van overheden (Ambtenaar 4.0). Beide lijnen zijn vanzelfsprekend nauw met elkaar verbonden maar leggen een ander accent.

 

Aanpak en output

De activiteiten binnen de onderzoekslijnen leiden tot uitkomsten die direct gekoppeld zijn aan de vragen waar lokale en regionale overheden voor staan. Het doel is om concrete kennisproducten te ontwikkelen die bruikbaar zijn voor lokale en regionale overheden. Voorbeelden van kennisproducten zijn een kader voor samenwerking met marktpartijen en een set richtlijnen voor communicatie met burgers over participatie in dataprojecten. Dit product wordt via co-design met de overheidspartijen ontwikkeld op basis van de ervaringen in het experiment.

Do you have any questions or feedback? Please let us know! Contact EN