Logo Universiteit Utrecht

Utrecht Data School

Practicum I & II

Practicum I

Practicum I biedt een uitgebreide inleiding in dataverzameling, data-analyse en visualisatie. In een cursus (niveau 3) van tien weken ervaren studenten het proces om van (big) data naar kennis te gaan. Daarnaast plaatst de cursus de nieuwe methoden in een cultureel-analytisch perspectief van een geschiedenis over kennistechnologieën en hun epistemologische impact. In kleine teams leren de studenten de externe partners (bedrijven, overheden en NGO’s) en hun onderzoeksinteresses kennen op basis waarvan ze een onderzoeksvoorstel schrijven.

Practicum I in Osiris

Practicum II

In Practicum II werken studenten samen met de externe partners aan de uitvoering van de onderzoeksprojecten. Onder begeleiding van ervaren wetenschappers van UDS passen studenten actief hun kennis toe in het verzamelen van data, het analyseren en visualiseren van data en het formuleren van een uitgebreide analyse van hun bevindingen in een professioneel rapport voor de externe partners. Op de laatste dag van de cursus presenteren de studenten hun werk in een symposium voor partners en andere belangstellenden.

Practicum II in Osiris