Logo Universiteit Utrecht

Utrecht Data School

Producten en tools

Op deze pagina staan alle producten die binnen de Datawerkplaats zijn ontwikkeld.

Terwijl de tools worden gebruikt leren we om ze te verbeteren. Deze verbeteringen zullen in toekomstige versies worden geïmplementeerd. Wanneer u de tools gebruikt en op- of aanmerkingen heeft, aarzel dan niet om deze met ons te delen. U kunt daarvoor altijd mailen naar: info@dataschool.nl

Concept: Wouter Nieuwenhuizen
Het instrument ‘Dashboards met waarde voor de hele organisatie’ is ontwikkeld door de Universiteit Utrecht en de Gemeente Woerden.

Het organiseren van dashboards is een proces dat vaak technologisch wordt aangevlogen. Uit onderzoek van de Datawerkplaats en de gemeente Woerden blijkt dat organisatorische en menselijke aspecten minstens zo belangrijk zijn.


Deze tool is ontwikkeld om binnen de organisatie het gesprek aan te gaan over dashboards. Wanneer verschillende belangen en percepties niet worden besproken en meegenomen in het invoeren van dashboards, kunnen dashboards ontstaan die alleen zijn gevormd vanuit een bepaalde rationaliteit en beperkte waarde opleveren voor de hele organisatie.

Soms heb je niet door dat jouw standpunten niet universeel zijn. Zo kunnen dashboards voor een administratief medewerker een andere lading hebben dan voor een teamleider. Door de stellingen uit deze tool met elkaar te bespreken wordt inzichtelijk hoe verschillende mensen binnen de organisatie anders kunnen denken over de organisatie van dashboards.

Universiteit Utrecht, 2020 Dashboards met waarde voor de hele organisatie – Versie 1.0 mei 2020

Noch de Universiteit Utrecht, noch de Gemeente Woerden zijn aansprakelijk voor (mogelijke) schade in verband met, of voortkomend uit, het gebruik van materiaal of inhoud van de ‘Dashboards met waarde voor de hele organisatie’.

Concept: David van den Berg

De DEAT is een survey waarmee de morele gevoeligheid ten opzichte van data praktijken binnen een organisatie gemeten kan worden. De DEAT doet dit door een viertal casussen voor te leggen aan respondenten en ze te vragen zo veel mogelijk verschillende morele kwesties op te noemen. Na het benoemen van morele kwesties in de verschillende casussen krijgen de respondenten enkele praktische vragen over hun data kennis/ervaring en bij binnen welke afdeling/domeinen zij werkzaam zijn.

Startdocument – Nulmeting data ethisch bewustzijn binnen (overheids-) organisaties

Concept: Erna Ruijer en Anita Vermeer
De ‘Tips bij Checklist Samen Data Delen’ en deze poster zijn ontwikkeld door de Universiteit Utrecht en de Gemeente Gouda.

Universiteit Utrecht, 2020 Checklist Samen Data Delen – Versie 1.0 februari 2020

Noch de Universiteit Utrecht, noch de Gemeente Gouda zijn aansprakelijk voor (mogelijke) schade in verband met, of voortkomend uit, het gebruik van materiaal of inhoud van de ‘Checklist Samen Data Delen’. Terwijl de Checklist wordt gebruikt leren we om het te verbeteren. Deze verbeteringen zullen in toekomstige versies worden geïmplementeerd.

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! Contact NL
Sending