Data School

Zinvol digitaal (en hybride) samenwerken

Concept: Wouter Nieuwenhuizen & Fleur Stalenhoef

Het instrument ‘Zinvol digitaal (en hybride) samenwerken’ is ontwikkeld door de Universiteit Utrecht en de Provincie Zuid-Holland.

De Covid-19 crisis heeft organisaties in een klap veranderd in digitale organisaties. Onderzoek van de Datawerkplaats laat zien dat dit niet zonder slag of stoot gaat. Digitaal werken zorgt in veel gevallen voor een verarming van spontaniteit, contact met collega’s en creativiteit. Ook vraagt digitaal werken meer initiatief van mensen en kan het bestaande problemen, zoals verschotting binnen de organisatie, vergroten.

Terwijl het aanvankelijk leek alsof we weer snel ‘back to normal’ zouden gaan zien we nu dat digitaal samenwerken ‘normaal’ gaat worden. Dat vergt een aanpak die onderkent dat een organisatie meer is dan een machine gericht op de uitvoering van goed omschreven taken.

Dit instrument is ontwikkeld om te zorgen voor effectief, inclusief en creatief werken in teams waarin het merendeel van de interactief digitaal verloopt. Doorloop dit instrument in een team en maak zo gezamenlijk goede afspraken over zinvol (en hybride) samenwerken aan de hand van zes dilemma’s.

Universiteit Utrecht, 2020 Zinvol digitaal (en hybride) samenwerken – Versie 1.0 augustus 2020

Noch de Universiteit Utrecht, noch de provincie Zuid-Holland zijn aansprakelijk voor (mogelijke) schade in verband met, of voortkomend uit, het gebruik van materiaal of inhoud van de ‘Zinvol digitaal (en hybride) samenwerken’.

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! Contact NL
Sending
Feedback

Feedback form

Feedback