Logo Universiteit Utrecht

Utrecht Data School

Practicum I

Practicum I biedt een uitgebreide inleiding in dataverzameling, data-analyse en visualisatie. In een cursus (niveau 3) van tien weken ervaren studenten het proces om van (big) data naar kennis te gaan. Daarnaast plaatst de cursus de nieuwe methoden in een cultureel-analytisch perspectief van een geschiedenis over kennistechnologieën en hun epistemologische impact. In kleine teams leren de studenten de externe partners (bedrijven, overheden en NGO’s) en hun onderzoeksinteresses kennen op basis waarvan ze een onderzoeksvoorstel schrijven.

Haben Sie irgendwelche Fragen oder Rückmeldungen? Bitte lassen Sie es uns wissen! Contact DE
Sending