Logo Utrecht University

Utrecht Data School

Datawerkplaats

De Datawerkplaats is:

  • Een samenwerking tussen enerzijds lokale en regionale overheden en anderzijds universiteiten
  • Met als doel toegepaste kennis te ontwikkelen over datapraktijken van overheden en in de publieke sector;
  • Opdat overheden op een effectieve en verantwoorde manier gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van nieuwe technologieën
  • En ook sturing kunnen geven aan een samenleving waarin deze technologieën een steeds grotere rol spelen.

Betrokken partijen

  • Lokaal en regionaal bestuur: Gemeente Almere, Gemeente Gouda (Martiene Branderhorst), Gemeente Woerden, Provincie Zuid-Holland.
  • Universitaire partijen: Utrecht Data School (dr. Mirko Tobias Schäfer) en leerstoel voor publieke innovatie (prof. dr. Albert Meijer), Universiteit Utrecht.
  • Project-manager: Lisa de Graaf
  • Onderzoekers: David van den Berg, Justien Dingelstad, Wouter Nieuwenhuizen, Erna Ruijer

Organisatie van de Datawerkplaats

De Datawerkplaats verbindt de wereld van (lokale) overheden met de wereld van onderzoek.

De onderzoekers van de Datawerkplaats staan in nauw contact met de (lokale) overheden. De initiatiefnemers, bestaande uit leden van de deelnemende partnerorganisaties en wetenschappers, ontwikkelen samen met de onderzoekers van de Datawerkplaats de onderzoeksagenda, de onderzoeksvragen en spelen in op de behoefte aan onderwijs en kennisuitwisseling. Op die manier sluit het onderzoek goed aan bij de vraagstukken van de overheid en kan het effectief worden ingebed in de lange termijn onderzoeksagenda; er wordt toegepast onderzoek en fundamenteel onderzoek ten behoefte van beleidsontwikkeling uitgevoerd.

De Datawerkplaats richt zich niet alleen op onderzoek, maar benut het netwerk ook voor het uitwisselen van kennis en ervaring en te leren en ontwikkelen door te doen. Bijvoorbeeld door het kiezen van een maatschappelijk vraagstuk en te bekijken met partners welke data er beschikbaar is en welke verbeteringen er mogelijk zijn door samenwerking.

Do you have any questions or feedback? Please let us know! Contact EN
Feedback

Feedback form

Feedback