Data School

Publieke debatten online

Het publieke debat vindt in toenemende mate online plaats: op platformen die bekend zijn bij het grote publiek zoals Facebook en Twitter, maar ook op niche-platformen waar een kleiner deel van de bevolking gebruik maakt, zoals Telegram en Reddit. De gebruikers van deze platformen vormen geen grote, grijze massa, maar bestaan uit deelpublieken die elk hun eigen taal, interesses en gebruiken hebben. Om grip te krijgen op hoe mensen online over bepaalde onderwerpen praten, is het relevant om deze deelpublieken in kaart te brengen. Hoe wordt er binnen elk deelpubliek gesproken over bepaalde onderwerpen, zoals datacenters, corona, duurzaamheid etc? Zijn deze deelpublieken geïsoleerd of juist erg verbonden met elkaar? Door middel van o.a. netwerkanalyse kunnen de onderzoekers van Data School dit inzichtelijk maken. 

Do you have any questions or feedback? Please let us know! Contact EN
Feedback

Feedback form

Feedback