Logo Utrecht University

Utrecht Data School

Cooperation

Practicum

Het lesprogramma bestaat uit twee cursussen, Practicum I en Practicum II, die respectievelijk plaatsvinden in blok 1 (september) en blok 2 (november) van het academisch jaar. De Utrecht Data School laat zich samenvatten als een unieke praktijkervaring waar studenten kunnen reflecteren op de transformatie van de samenleving door datagedreven praktijken. Practicum I Practicum II

Read more

De Digitale Raadgever (Concept)

Concept: Elise Renkema en David van den Berg De Digitale Raadgever is een interactieve tool die gemeenteraadsleden helpt om tot een geïnformeerd besluit te komen over een data-gerelateerd voorstel. De tool helpt raadsleden om waarde vraagstukken te herkennen in een data-project en om kritische vragen te stellen over dergelijke voorstellen. De tool bestaat uit drie…

Read more

Zinvol digitaal (en hybride) samenwerken

Concept: Wouter Nieuwenhuizen & Fleur Stalenhoef Het instrument ‘Zinvol digitaal (en hybride) samenwerken’ is ontwikkeld door de Universiteit Utrecht en de Provincie Zuid-Holland. De Covid-19 crisis heeft organisaties in een klap veranderd in digitale organisaties. Onderzoek van de Datawerkplaats laat zien dat dit niet zonder slag of stoot gaat. Digitaal werken zorgt in veel gevallen…

Read more

Data Ethics Awareness Test (DEAT)

Concept: David van den Berg De DEAT is een survey waarmee de morele gevoeligheid ten opzichte van data praktijken binnen een organisatie gemeten kan worden. De DEAT doet dit door een viertal casussen voor te leggen aan respondenten en ze te vragen zo veel mogelijk verschillende morele kwesties op te noemen. Na het benoemen van…

Read more

Dashboards met waarde voor de hele organisatie (Concept)

Concept: Wouter Nieuwenhuizen Het instrument ‘Dashboards met waarde voor de hele organisatie’ is ontwikkeld door de Universiteit Utrecht en de Gemeente Woerden. Het organiseren van dashboards is een proces dat vaak technologisch wordt aangevlogen. Uit onderzoek van de Datawerkplaats en de gemeente Woerden blijkt dat organisatorische en menselijke aspecten minstens zo belangrijk zijn. Deze tool…

Read more

Samen Data Delen

Concept: Erna Ruijer en Anita Vermeer De checklist Samen Data Delen biedt houvast aan organisaties die op een verantwoorde manier data met elkaar willen delen rondom maatschappelijke vraagstukken. De checklist maakt een onderscheid tussen drie niveaus die van belang zijn bij het delen van data: organisatorisch, politiek, en data/technisch. Voor elk van deze niveaus geeft…

Read more

Data Team Start

Concept: Justien Dingelstad Data Team Start kan gebruikt worden in een sessie van een dagdeel (ongeveer vier uur). De sessie bestaat uit zes opdrachten. Elke opdracht bestaat uit een inhoudelijk component en een reflectiecomponent. Het doel is om het team in gesprek te laten gaan over hoe de teamleden als groep samenwerken, wat zij aan…

Read more

Producten en tools

Op deze pagina staan alle producten die binnen de Datawerkplaats zijn ontwikkeld. Data Team Start (Versie 1.0) Samen Data Delen Dashboards met waarde voor de hele organisatie (Versie 1.0) Data Ethics Awareness Test (DEAT) Zinvol digitaal (en hybride) samenwerken De Digitale Raadgever (Concept) Terwijl de tools worden gebruikt leren we om ze te verbeteren. Deze…

Read more

Publicaties

Op deze pagina staan alle publicaties over de Datawerkplaats. Zinvol digitaal werken Dilemma’s om ‘de energie erin te houden’ Webinar Digitaal werken Provincie Zuid-Holland ‘De vraag is: wat wíllen we met data?’ Vragen ambtenaren over data leidraad voor wetenschap – Binnenlands Bestuur De Nationale Data Podcast: De Datawerkplaats en de digitale competenties van de gemeente…

Read more
Do you have any questions or feedback? Please let us know! Contact EN
Feedback

Feedback form

Feedback