Logo Utrecht University

Utrecht Data School

Tools

Utrecht Data School gebruikt inzichten uit wetenschappelijk onderzoek om tools voor de praktijk te ontwikkelen. Deze tools zijn in samenwerking met externe partners ontwikkeld en/of getest. We streven ernaar om alle tools openlijk toegankelijk te maken.

Fundamental Rights and Algorithms Impact Assessment

Technology and algorithms offer many opportunities for companies and governments to run their affairs more efficiently and effectively. However, there are also pitfalls, especially when decisions based on algorithms have an impact on people. Human rights may then be at stake. Which fundamental rights are infringed? How big is the chance that this will happen?…

Read more

De Digitale Raadgever

De Digitale Raadgever is een interactieve tool die gemeenteraadsleden helpt om tot een geïnformeerd besluit te komen over een data-gerelateerd voorstel. De tool helpt raadsleden om waarde vraagstukken te herkennen in een data-project en om kritische vragen te stellen over dergelijke voorstellen. De tool bestaat uit drie stappen en sluit daarmee aan bij de driedelige…

Read more

De DataWijzer

De DataWijzer is een instrument dat we speciaal voor raadsleden hebben ontwikkeld. Het helpt raadsleden om tot een goed afgewogen en onderbouwd besluit te komen bij raadsvoorstellen waarin digitale technologie is ingezet. De DataWijzer is een PDF-document dat gemakkelijk op een tablet kan worden gebruikt. Het sluit aan bij de raadscyclus en is onderverdeeld in…

Read more

Zinvol digitaal (en hybride) samenwerken

Concept: Wouter Nieuwenhuizen & Fleur Stalenhoef Het instrument ‘Zinvol digitaal (en hybride) samenwerken’ is ontwikkeld door de Universiteit Utrecht en de Provincie Zuid-Holland. De Covid-19 crisis heeft organisaties in een klap veranderd in digitale organisaties. Onderzoek van de Datawerkplaats laat zien dat dit niet zonder slag of stoot gaat. Digitaal werken zorgt in veel gevallen…

Read more

Data Ethics Awareness Test (DEAT)

Concept: David van den Berg De DEAT is een survey waarmee de morele gevoeligheid ten opzichte van data praktijken binnen een organisatie gemeten kan worden. De DEAT doet dit door een viertal casussen voor te leggen aan respondenten en ze te vragen zo veel mogelijk verschillende morele kwesties op te noemen. Na het benoemen van…

Read more

Dashboards met waarde voor de hele organisatie (Concept)

Concept: Wouter Nieuwenhuizen Het instrument ‘Dashboards met waarde voor de hele organisatie’ is ontwikkeld door de Universiteit Utrecht en de Gemeente Woerden. Het organiseren van dashboards is een proces dat vaak technologisch wordt aangevlogen. Uit onderzoek van de Datawerkplaats en de gemeente Woerden blijkt dat organisatorische en menselijke aspecten minstens zo belangrijk zijn. Deze tool…

Read more

Samen Data Delen

Concept: Erna Ruijer en Anita Vermeer De checklist Samen Data Delen biedt houvast aan organisaties die op een verantwoorde manier data met elkaar willen delen rondom maatschappelijke vraagstukken. De checklist maakt een onderscheid tussen drie niveaus die van belang zijn bij het delen van data: organisatorisch, politiek, en data/technisch. Voor elk van deze niveaus geeft…

Read more

Data Team Start

Concept: Justien Dingelstad Data Team Start kan gebruikt worden in een sessie van een dagdeel (ongeveer vier uur). De sessie bestaat uit zes opdrachten. Elke opdracht bestaat uit een inhoudelijk component en een reflectiecomponent. Het doel is om het team in gesprek te laten gaan over hoe de teamleden als groep samenwerken, wat zij aan…

Read more

Beraadslagingsinstrument voor algoritmische systemen (BIAS)

We ontwikkelen momenteel BIAS: het beraadslagingsinstrument voor algoritmische systemen. Deze toolkit helpt om de ethische afwegingen en het verantwoordingsproces rondom algoritmen te stroomlijnen en te formaliseren. BIAS wordt in samenwerking met verschillende gemeenten ontwikkeld. We zoeken altijd nieuwe partners om te spreken, om mee samen te werken, te sparren, en te testen. Help je mee?

Read more

Data Ethics Decision Aid (DEDA)

DEDA helps data analysts, project managers and policy makers to recognize ethical issues in data projects, data management and data policies. Developed in close cooperation with data analysts from the City of Utrecht, DEDA is a tool-kit facilitating initial brainstorming sessions to map ethical issues in data projects, documenting the deliberation process and furthering accountability…

Read more
Do you have any questions or feedback? Please let us know! Contact EN

Feedback

Feedback form

Feedback