Logo Universiteit Utrecht

Utrecht Data School

Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes

Technologie en algoritmes bieden veel kansen voor bedrijven en overheden om hun zaken efficiënter en effectiever in te richten. Er zijn echter ook valkuilen aan verbonden, zeker wanneer beslissingen op basis van algoritmes impact hebben op mensen. Er kunnen dan mensenrechten in het geding zijn.  

Op welke grondrechten wordt inbreuk gemaakt? Hoe groot is de kans dat dit gebeurt? Wat is de impact voor iemand? Staat die impact in verhouding tot het doel van het algoritme? En is de afweging – wel of niet acceptabel – transparant genoeg en goed uit te leggen? Dit is in een notendop de spiegel die het IAMA voorhoudt aan gebruikers van een algoritme. Zowel overheden als het bedrijfsleven kunnen gebruik maken van het IAMA.

Bekijk en download het IAMA

De auteurs van het IAMA zijn prof. mr. Janneke Gerards, dr. Mirko Tobias Schäfer, Arthur Vankan en Iris Muis, allen werkzaam aan de Universiteit Utrecht. Opdrachtgever voor de ontwikkeling is het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Vragen? Mail Iris Muis via i.m.muis@uu.nl.

IAMA train-de-trainer workshop

Het IAMA kan in principe zelfstandig worden gebruikt door organisaties. Het kan echter zijn dat organisaties verwachten zo vaak gebruik te willen maken van het IAMA, dat zij intern een aantal mensen op willen leiden om IAMA-sessies te begeleiden. Hier is een speciale IAMA train-de-trainer workshop voor ontwikkeld. Wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, kan deelname aan een IAMA train-de-trainer workshop worden vergoed door MinBZK: 

  • Je bent medewerker van een overheidsorganisatie; 
  • In jouw organisatie zijn minstens twee personen die deel willen nemen aan de workshop. 

De eerstvolgende IAMA train-de-trainer workshops voor overheidsorganisaties vinden plaats op dinsdag 22 februari en donderdag 24 maart 2022, op locatie bij Universiteit Utrecht. Deze bijeenkomsten zijn inmiddels vol. Er is een derde workshopdag gepland op woensdag 20 april 2022. Meld je hiervoor aan via het onderstaande formulier. Het maximumaantal deelnemers is 25.

Ga naar het Aanmeldformulier

Wanneer niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor vergoeding van MinBZK, kan een in-house workshop worden aangevraagd. Neem voor meer informatie contact op met Iris Muis via i.m.muis@uu.nl

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! Contact NL
Sending
Feedback

Feedback form

Feedback