Logo Universiteit Utrecht

Utrecht Data School

Tools

Utrecht Data School gebruikt inzichten uit wetenschappelijk onderzoek om tools voor de praktijk te ontwikkelen. Deze tools zijn in samenwerking met externe partners ontwikkeld en/of getest. We streven ernaar om alle tools openlijk toegankelijk te maken.

De Digitale Raadgever

De Digitale Raadgever is een interactieve tool die gemeenteraadsleden helpt om tot een geïnformeerd besluit te komen over een data-gerelateerd voorstel. De tool helpt raadsleden om waarde vraagstukken te herkennen in een data-project en om kritische vragen te stellen over dergelijke voorstellen. De tool bestaat uit drie stappen en sluit daarmee aan bij de driedelige…

Lees meer

Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes

Technologie en algoritmes bieden veel kansen voor bedrijven en overheden om hun zaken efficiënter en effectiever in te richten. Er zijn echter ook valkuilen aan verbonden, zeker wanneer beslissingen op basis van algoritmes impact hebben op mensen. Er kunnen dan mensenrechten in het geding zijn.   Op welke grondrechten wordt inbreuk gemaakt? Hoe groot is de kans dat dit gebeurt? Wat…

Lees meer

De DataWijzer

De DataWijzer is een instrument dat we speciaal voor raadsleden hebben ontwikkeld. Het helpt raadsleden om tot een goed afgewogen en onderbouwd besluit te komen bij raadsvoorstellen waarin digitale technologie is ingezet. De DataWijzer is een PDF-document dat gemakkelijk op een tablet kan worden gebruikt. Het sluit aan bij de raadscyclus en is onderverdeeld in…

Lees meer

Zinvol digitaal (en hybride) samenwerken

Concept: Wouter Nieuwenhuizen & Fleur Stalenhoef Het instrument ‘Zinvol digitaal (en hybride) samenwerken’ is ontwikkeld door de Universiteit Utrecht en de Provincie Zuid-Holland. De Covid-19 crisis heeft organisaties in een klap veranderd in digitale organisaties. Onderzoek van de Datawerkplaats laat zien dat dit niet zonder slag of stoot gaat. Digitaal werken zorgt in veel gevallen…

Lees meer

Data Ethics Awareness Test (DEAT)

Concept: David van den Berg De DEAT is een survey waarmee de morele gevoeligheid ten opzichte van data praktijken binnen een organisatie gemeten kan worden. De DEAT doet dit door een viertal casussen voor te leggen aan respondenten en ze te vragen zo veel mogelijk verschillende morele kwesties op te noemen. Na het benoemen van…

Lees meer

Dashboards met waarde voor de hele organisatie (Concept)

Concept: Wouter Nieuwenhuizen Het instrument ‘Dashboards met waarde voor de hele organisatie’ is ontwikkeld door de Universiteit Utrecht en de Gemeente Woerden. Het organiseren van dashboards is een proces dat vaak technologisch wordt aangevlogen. Uit onderzoek van de Datawerkplaats en de gemeente Woerden blijkt dat organisatorische en menselijke aspecten minstens zo belangrijk zijn. Deze tool…

Lees meer

Samen Data Delen

Concept: Erna Ruijer en Anita Vermeer De checklist Samen Data Delen biedt houvast aan organisaties die op een verantwoorde manier data met elkaar willen delen rondom maatschappelijke vraagstukken. De checklist maakt een onderscheid tussen drie niveaus die van belang zijn bij het delen van data: organisatorisch, politiek, en data/technisch. Voor elk van deze niveaus geeft…

Lees meer

Data Team Start

Concept: Justien Dingelstad Data Team Start kan gebruikt worden in een sessie van een dagdeel (ongeveer vier uur). De sessie bestaat uit zes opdrachten. Elke opdracht bestaat uit een inhoudelijk component en een reflectiecomponent. Het doel is om het team in gesprek te laten gaan over hoe de teamleden als groep samenwerken, wat zij aan…

Lees meer

Data Scan @ Home

In a time of Covid-19 we had to develop alternative ways to facilitate data walks so we developed the Data Scan @ Home. This interactive PDF facilitates observation and reflection on data, encourages relating personal experiences to public debate and operates as a starting point for discussion with others. Download Data Scan @ Home

Lees meer

Beraadslagingsinstrument voor algoritmische systemen (BIAS)

We ontwikkelen momenteel BIAS: het beraadslagingsinstrument voor algoritmische systemen. Deze toolkit helpt om de ethische afwegingen en het verantwoordingsproces rondom algoritmen te stroomlijnen en te formaliseren. BIAS wordt in samenwerking met verschillende gemeenten ontwikkeld. We zoeken altijd nieuwe partners om te spreken, om mee samen te werken, te sparren, en te testen. Help je mee?

Lees meer
Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! Contact NL
Sending

Feedback

Feedback form

Feedback