Data School

Verantwoorde AI

De tweede onderzoekslijn waar Data School zich in specialiseert is data ethiek, oftewel, verantwoorde datapraktijken, algoritmes en AI. Met de invoering van de AVG in 2018 is meer bewustzijn gekomen voor de vraag ‘wat willen we eigenlijk met technologie?’ naast de vragen over technische mogelijkheden (‘wat kunnen we?’) en juridische grenzen (‘wat mogen we?’). Om organisaties ondersteuning te bieden bij hun ethische beraadslaging heeft Data School in 2016 De Ethische Data Assistent (DEDA) ontwikkeld, dat vandaag de dag nog steeds door een groot aantal (overheids)organisaties gebruikt wordt.

Daarnaast is in de zomer van 2021 het Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA) gepubliceerd, dat sturing geeft aan ethische afweging omtrent algoritmes die mogelijk een grote impact hebben op mensenrechten. De inzichten die Data School opdoet in het veld, worden vertaald naar academische output over de impact die digitalisering heeft op openbaar bestuur, democratie en publieke ruimte. 

Meer informatie over:

DEDA IAMA Datawijzer Data Scan @ Home

Do you have any questions or feedback? Please let us know! Contact EN
Feedback

Feedback form

Feedback