Data School

Nieuws

Heeft uw organisatie een datavraagstuk? Werk samen met Data School!

De ‘datarevolutie’, ‘data is de nieuwe olie’, men hoort steeds vaker grootse uitspraken over dataficatie. Maar wat kunt u met alle data die uw organisatie vergaart? En ook: wat kun u er niet mee?

Data School houdt zich bezig met dit soort vragen en met sociaal-maatschappelijke en ethische vraagstukken met betrekking tot data. U kunt op verschillende niveaus dataonderzoek laten uitvoeren, van algemeen onderzoek door studenten, specifiek (begeleid) onderzoek op locatie door een onderzoeksassistent, tot uitgebreid onderzoek door onze onderzoekers.

 

Wie zijn wij?

De Data School is een onderzoeks- en onderwijsplatform binnen de faculteit Geesteswetenschappen bij de Universiteit Utrecht. Hier werken docenten, onderzoekers en studenten vanuit alle disciplines samen aan uitdagend onderzoek, gericht op de dataficatie van de samenleving. Zo ontwikkelden we De Ethische Data Assistent (DEDA): een tool om ethische beslissingen te maken omtrent datagebruik en verrichtten we onderzoek voor onder andere SNS Bank, De Nationale Politie, Miss Etam, het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en de Gemeente Utrecht, Gouda en Dordrecht.

 

Data-practicum

Heeft u veel data, maar weet u niet wat er allemaal uit te halen valt? Een groot onderdeel van de Data School is het data-practicum voor studenten. Hier zijn studenten een heel semester (20 weken) bezig met het uitvoeren van een (exploratief) data-onderzoek voor en in samenwerking met u en uw bedrijf. De studenten komen vanuit alle disciplines, bijvoorbeeld filosofie, informatiekunde, kunstmatige intelligentie, sociologie en taal- en cultuurstudies. Het zijn gevorderde studenten uit het laatste jaar van hun bachelor of uit de master. Dit traject levert vaak vernieuwende en verfrissende resultaten op en geeft u meer inzicht in wat voor kennis u uit uw data kunt halen.

Zelf meemaken hoe verfrissend dit practicum-traject kan zijn voor uw organisatie? Vanaf september 2019 is er nog plek voor partners.

 

Embedded Research Assistant

Een ander traject is met een embedded researcher assistant. Dit is een stagiair van de Data School die al meer ervaring heeft met data-onderzoek. Deze stagiair zal met onze begeleiding een specifiek onderzoek voor u uitvoeren. De student zal een deel van zijn of haar tijd doorbrengen bij u op locatie om zo de samenwerking nog directer te kunnen maken. Dit traject is vooral geschikt voor een afgebakend datavraagstuk.

 

Onderzoekers

Als laatste werken we met onderzoekers die vanuit Data School een onderzoek uitvoeren voor een derde partij. Dit zijn onderzoekers die net zijn afgestudeerd of al een tijd onderzoek doen binnen de universiteit en veel ervaring hebben met data-onderzoek. Zij presenteren kritische en nieuwe resultaten compleet gericht op de vragen die u stelt.

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! Contact NL
Sending
Feedback

Feedback form

Feedback