Logo Universiteit Utrecht

Utrecht Data School

Publicaties

Publicaties van de datawerkplaats

Artikel op iBestuur:

Iedere gemeente heeft te maken met thema’s als armoedebestrijding of woonoverlast. Hoe die thema’s aangepakt worden, is verschillend. Om goed beleid te kunnen voeren, is het nodig om te beschikken over alle relevante data. Gemeenten komen er steeds meer achter dat het niet de vraag is wat je met die data kunt, maar wat je ermee wíl.

De vraag is: wat willen we met data?

Masterthesis Justien Dingelstad:

Nederlandse samenvatting en het volledige onderzoek van Justien Dingelstad naar benodigde competenties in datagedreven besluitvorming in gemeenten. Uitgevoerd binnen de Datawerkplaats als afstudeeronderzoek van de Research Master Public Administration and Organizational Science in januari-juli 2019.

Management samenvatting (NL) & Gehele research master thesis (ENG)

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! Contact NL
Sending