Logo Universiteit Utrecht

Utrecht Data School

Practicum Utrecht Data School

Practicum I

Practicum Utrecht Data School I biedt een uitgebreide inleiding in dataverzameling, data-analyse en visualisatie. In een cursus (niveau 3) van tien weken ervaren studenten het proces om van (big) data naar kennis te gaan. Door middel van praktische tutorials leren de studenten werken met verschillende programma’s zoals Excel, Python, R, Tableau en Gephi. Daarnaast plaatst de cursus de nieuwe methoden in een cultureel-analytisch perspectief van een geschiedenis over kennistechnologieën en hun epistemologische impact. In kleine teams voeren de studenten voeren de studenten opdrachten uit en schrijven ze een onderzoeksvoorstel.

 

Practicum II

In Practicum Utrecht Data School II werken studenten aan de uitvoering van de onderzoeksprojecten. Onder begeleiding van ervaren wetenschappers van UDS passen studenten actief hun kennis toe in het verzamelen van data, het analyseren en visualiseren van data en het formuleren van een uitgebreide analyse van hun bevindingen in een professioneel rapport. Op de laatste dag van de cursus presenteren de studenten hun werk in een symposium voor belangstellenden.

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! Contact NL
Sending
Feedback

Feedback form

Feedback