Data School

Practicum

Practicum Data School biedt een uitgebreide inleiding in dataverzameling, data-analyse en visualisatie. In een cursus (niveau 3) van tien weken ervaren studenten het proces om van (big) data naar kennis te gaan. Door middel van praktische tutorials leren de studenten werken met verschillende programma’s zoals Excel, R, Tableau en Gephi. Daarnaast plaatst de cursus de nieuwe methoden in een cultureel-analytisch perspectief van een geschiedenis over kennistechnologieën en hun epistemologische impact. In kleine teams voeren de studenten opdrachten uit en schrijven ze een onderzoeksvoorstel.

Het Data School Practicum vindt twee keer in het collegejaar plaats (blok 1 en 3).

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! Contact NL
Sending
Feedback

Feedback form

Feedback