Data School

Data School Impact Projects

De Data School doet al tien jaar samen met maatschappelijke partners onderzoek naar de impact van data en AI op de samenleving. Rondom de speerpunten Verantwoordelijke AI en datapraktijken en Publieke debatten is een waardevol netwerk opgebouwd. Deze thema’s worden onderzocht binnen twee domeinen: openbaar bestuur en media-industrie. Hierbij werkt de Data School in interdisciplinaire teams, bestaande uit studenten en collega’s van verschillende faculteiten. Daarnaast biedt de Data School via hun projecten waardevolle leertrajecten aan zowel studenten als recent afgestudeerden. Met deze unieke werkwijze streeft ernaar om onderwijs, onderzoek en impact met elkaar te verbinden en te versterken, zodat ze elkaar voeden en verrijken.

Als een van de aandachtsgebieden van de Impactplannen van de Universiteit Utrecht, zal de Data School verder bouwen aan haar transdisciplinaire onderzoeksagenda door:

  • Meer wetenschappelijk personeel te betrekken bij projecten met externe partners vanwege kwaliteitszorg en het wetenschappelijk vertalen van resultaten in publicaties.
  • Relaties met de media-industrie uit te breiden en te verstevigen, bijv. nieuwsmedia en publieke omroepen maar ook creative agencies.
  • De zichtbaarheid van de activiteiten en de impact binnen en buiten de Universiteit te verbeteren.

CFP Professionals CFP Academics Proposal form Matching Event

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! Contact NL
Sending
Feedback

Feedback form

Feedback