Data School

Nieuws

Vacature stageplek Data School

Deadline sollicitatie: 31 december 2023
Stageperiode: Blok 3 en/of blok 4 (5 februari 2024 t/m 28 juni 2024)
Omvang stage: één blok fulltime of twee blokken parttime (20 uur p/w)
Stagevergoeding per maand: €400,- bij fulltime en €200,- bij parttime
Locatie: Data School, Drift 13, Utrecht. Thuiswerken is mogelijk.
Interesse? Stuur een korte motivatie en CV naar Jeroen Bakker, via j.j.bakker@uu.nl


Data School heeft in 2024 weer nieuwe stageplaatsen beschikbaar. Data School bestaat uit een jong, dynamisch en interdisciplinair team en bevindt zich in het hart van Utrecht (Drift 13). Iedereen in ons team heeft een andere achtergrond en er is ruimte om je eigen expertise en ideeën in te brengen. Door met ons samen te werken krijg je inzicht in hoe organisaties omgaan met digitalisering en dataficatie.

Als stagiair bij Data School loop je mee met bestaande projecten en heb je de kans om een eigen onderzoeksproject in te brengen en uit te werken (eventueel gecombineerd met het schrijven van een thesis). Als stagiair werk je aan één van onze twee onderzoekslijnen (of een combinatie van beide, zie hieronder). De studieachtergronden die we zoeken zijn een bachelor media- en cultuurwetenschappen, data science, kunstmatige intelligentie, informatica, sociologie, filosofie of een vergelijkbare bachelor. We verwachten dat je zelfstandig kunt werken en aangeven wanneer je hulp nodig hebt. Je zult soms in teamverband en soms zelfstandig aan een taak werken. Duidelijke communicatie is hierbij belangrijk. Goede beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk voor het uitvoeren van de stage.

Wij hebben twee onderzoekslijnen:

  1. Publieke debatten online. Voorbeelden van onderzoeken in het verleden op deze onderzoekslijn is Spelen met vuur, over hoe de wisselwerking tussen de Tweede Kamer en sociale media woede in het publieke debat aanwakkert.

Het publieke debat vindt in toenemende mate online plaats: op platformen die bekend zijn bij het grote publiek zoals Facebook en X, maar ook op niche-platformen waar een kleiner deel van de bevolking gebruik maakt, zoals Telegram en Reddit. De gebruikers van deze platformen vormen geen grote, grijze massa, maar bestaan uit deelpublieken die elk hun eigen taal, interesses en gebruiken hebben. Om grip te krijgen op hoe mensen online over bepaalde onderwerpen praten, is het relevant om deze deelpublieken in kaart te brengen. Hoe wordt er binnen elk deelpubliek gesproken over bepaalde onderwerpen, zoals datacenters, corona, duurzaamheid enz.? Zijn deze deelpublieken geïsoleerd of juist erg verbonden met elkaar? Door middel van verschillende digitale methoden en grote datasets kunnen de onderzoekers van Data School dit inzichtelijk maken.

  1. Verantwoorde datapraktijken en AI. Een voorbeeld van een product dat in het verleden is ontwikkeld binnen deze onderzoekslijn is het IAMA: Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes.

De tweede onderzoekslijn waar Data School zich in specialiseert is data ethiek, oftewel, verantwoorde datapraktijken, algoritmes en AI. Met de invoering van de AVG in 2018 is meer bewustzijn gekomen voor de vraag ‘wat willen we eigenlijk met technologie?’ naast de vragen over technische mogelijkheden (‘wat kunnen we?’) en juridische grenzen (‘wat mogen we?’). Om organisaties ondersteuning te bieden bij hun ethische beraadslaging heeft Data School in 2016 De Ethische Data Assistent (DEDA) ontwikkeld, dat vandaag de dag nog steeds door een groot aantal (overheids)organisaties gebruikt wordt. Daarnaast is in de zomer van 2021 het Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA) gepubliceerd, dat sturing geeft aan ethische afweging omtrent algoritmes die mogelijk een grote impact hebben op mensenrechten. De inzichten die Data School opdoet in het veld, worden vertaald naar academische output over de impact die digitalisering heeft op openbaar bestuur, democratie en publieke ruimte.

Mogelijke stagethema’s zijn:

  • Denkbeelden van Digitalisering. Een onderzoek naar de digitaliseringsagenda van Nederlandse gemeenten. (In samenwerking met Datawerkplaats)
  • Impact assessments voor overheidsalgoritmes. Hoe Nederlandse overheden gebruik maken van impact assessments om verantwoorde AI te implementeren. (In samenwerking met Ministerie BZK).
  • Data-analyse door middel van digitale methoden (bijv. netwerkanalyses, tekstanalyses) om een bepaald online debat in kaart te brengen.
  • … (er is ruimte voor inbreng van een eigen thema)
Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! Contact NL
Sending
Feedback

Feedback form

Feedback