Data School

De DataWijzer

De DataWijzer is een instrument dat we speciaal voor raadsleden hebben ontwikkeld. Het helpt raadsleden om tot een goed afgewogen en onderbouwd besluit te komen bij raadsvoorstellen waarin digitale technologie is ingezet. De DataWijzer is een PDF-document dat gemakkelijk op een tablet kan worden gebruikt. Het sluit aan bij de raadscyclus en is onderverdeeld in drie secties: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Elke sectie bestaat uit kritische vragen die raadsleden kunnen stellen wanneer raadsvoorstellen omtrent digitale technologie worden besproken. DataWijzer geeft hierbij de aandachtspunten aan. Op deze manier kan de DataWijzer de controlerende rol van raadsleden ondersteunen bij raadsvoorstellen waarin digitale technologie een rol speelt.

Download DataWijzer (Versie 1.0, februari 2021)

Ontwikkeling van de DataWijzer is ingegeven door een directe vraag van de Rekenkamercommissie van ‘s-Hertogenbosch. Vandaar dat in het animatiefilmpje wordt verwezen naar een specifiek voorbeeld van een dataproject uit gemeente ‘s-Hertogenbosch. De CC BY staat het echter toe dat ook andere organisaties en personen de DataWijzer gebruiken, delen en bewerken, onder de voorwaarden dat wij als makers van het instrument worden vermeld en de licentie CC BY wordt herhaald. Wanneer het instrument is aangepast, moet dat ook worden aangegeven.

De DataWijzer is gebaseerd op jarenlang onderzoek van Data School naar verantwoorde implementatie van dataprojecten in het openbaar bestuur. Daarnaast zijn concrete vragen en behoeften van raadsleden meegenomen. Ook stoelt het op inzichten uit het Rathenau rapport ‘Raad weten met digitalisering’.

Concept DataWijzer: Elise Renkema
Vormgeving: Daphne Cornelisse
Animatievideo: Daphne Cornelisse
Begeleiding: dr. Mirko Tobias Schäfer en Iris Muis

© CC BY Universiteit Utrecht 2021

DataWijzer is ontwikkeld door Data School, Universiteit Utrecht, in opdracht van en in samenwerking met de Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch.

Noch de Universiteit Utrecht, noch de Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch, zijn aansprakelijk voor (mogelijke) schade in verband met, of voortkomend uit, het gebruik van materiaal of inhoud van de ‘DataWijzer’.

Een ander bruikbaar instrument voor het beoordelen van digitaliseringsprojecten is De Ethische Data Assistent (DEDA). Vind het hier: https://dataschool.nl/deda/

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! Contact NL
Sending
Feedback

Feedback form

Feedback